Veas.se - 1500-tal
1500-tal
baserad på en skulptur av Isabella av Portugal
heldräkt
baserad på en skulptur av Isabella av Portugal
stomaker broderad av Ellen Wiström
baserad på en skulptur av Isabella av Portugal fru till kejsar karl V, gjord 1564
huvudbonad
huvudbonad
huvudbonad
korsett
korsett
sent 1500-tal
heldräkt
sent 1500-tal
heldräkt
sent 1500-tal
heldräkt